Права і обов'язки учасників

Права учасників досліджень закріплені в конституції, правилах належної клінічної практики і Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації.

Права

 • Право самостійно приймати рішення про участь в дослідженні (Інформована згода пацієнта)
 • Право на захист і конфіденційність персональних даних (вся особиста інформація зберігається в закодованому вигляді)
 • Право отримувати нову інформацію, яка може вплинути на рішення про участь в дослідженні
 • Право покинути дослідження в будь-який час за своїм рішенням і без пояснення причин
 • Право отримати копії висновків і аналізів проведених обстежень
 • Право задавати будь-які питання лікарю-досліднику
 • Право звернутися в Етичний комітет медичного закладу, в якому проводиться дослідження
 • Право отримати компенсацію при заподіянні шкоди життю або здоров'ю, викликана прийомом досліджуваного препарату або процедурою дослідження
 • Право відкликати згоду на використання і зберігання своїх медичних даних
 • Право повідомити свого лікаря про свою участь в дослідженні
 • Право отримати медичну допомогу, визначену йому в звичайному порядку

Обов'язки

Учасник дослідження зобов'язаний дотримуватися розпорядження лікаря-дослідника щодо:

 • прийому і зберігання досліджуваного препарату
 • способу життя, обмежень по харчуванню, фізичному навантаженні, прийому алкоголю, паління
 • застосування схвалених методів контрацепції
 • обмежень щодо прийому інших препаратів
 • графіка візитів в дослідницький центр
 • виконання процедур і обстежень
 • ведення щоденника пацієнта
 • повернення всього використаного і невикористаного досліджуваного препарату

Учасник дослідження повинен повідомляти лікаря-досліднику:

 • про участь в інших дослідженнях
 • про всі захворювання і зміни в самопочутті
 • про прийом будь-яких лікарських препаратів
 • про проходження інших обстежень або процедур
 • про плановані госпіталізації
 • про планування або настанні вагітності пацієнтки або партнерки пацієнта

Під час участі в клінічному дослідженні не слід припиняти спостереження у інших лікарів з приводу супутніх захворювань. Однак призначені ними лікування не повинно суперечити протоколу дослідження, а про всі зміни в терапії і свій стан необхідно повідомляти лікарю-досліднику. Одночасна участь пацієнта відразу в декількох клінічних дослідженнях категорично заборонена. Це може бути небезпечно для здоров'я самого пацієнта, не дозволить лікарю вибрати правильну тактику надання йому медичної допомоги, а отримані в дослідженнях дані не будуть достовірно відображати ефективність і безпеку препаратів.